יישוב סכסוכים בצוות רב מקצועי

עו"ד עידית שחם ממחה בעבודה בצוות רב מקצועי בסכסוכי משפחה וכיום מרחיבה
את השירות לבניית צווי עבודה רב מקצועיים בכל קונפליקט שמתבקש ידע בין תחומי.

 • סיוע לצדדים הנמצאים במשבר או בסכסוך בעזרת צוות רב מקצועי בהתאם לאופי המשבר או הסכסוך.
 • בבסיס הפעולה של המרכז – ההכרה כי כל אדם וכל משפחה זכאים להשגת ביטחון אישי כלכלי וחברתי
  תוך מתן מעורבות מלאה של הצדדים בניהול הקונפליקט ושותפות מלאה בהחלטה על תוצאות התהליך.
 • שמירה על ערכי הצדדים לקונפליקט , תפיסת עולמם, שמירה על זכויות משפטיות, חברתיות וכלכליות,
  ומתן מענה לצרכים הרגשיים של כל צד בתהליך. פתרון הקונפליקט מבוסס, על יושר, הגינות, שיתוף פעולה ויושרה
  ושמירה על רווחתם (
  WELL BEING)  של הצדדים לקונפליקט.
 • בניית הצוות נבנית אד – הוק לפי אפיון הקונפליקט (בעיקר קונפליקטים בכל תחום במשפחה, ביחסי עבודה, או עסקי/מסחרי).


יעוץ והכוונה לזוגות טרם מיסוד הקשר 


סיוע  זוגות שקיימים פערים כלכליים בין בתי המוצא שלהם הצריכים להתמודד עם קושי בניסוח הסכמי ממון או הסכמי קדם נישואין.

סיוע לזוגות חד מיניים המבקשים למסד את הקשר בהסכם משפטי.

סיוע בליווי אנשי מקצוע מתחומים שונים לרבות תכנון כלכלי, ליווי ותמיכה רגשית ויעוץ משפטי של אנשי מקצוע מיומנים ומקצועיים.

יעוץ על דרכי התקשרות שונות ובחירה של ההסכם המשפטי בהתאם לצרכי הזוג.