מקרקעין

  • חוזי מכר – חוזה  למכירת או קניית דירות מגורים.
  • חוזי שכירות – חוזה להשכרת דירת מגורים , חנות/עסק.
  • רישום וביטול משכנתאות .
  • הסכמי הורים וילדים – רכישת דירה לצאצא והבטחת הרכוש ע”י הסכם בין ההורים לצאצא על הימנעות ממכירה או
    מישכון של הנכס.
  • הערות אזהרה –  רישום או מחיקה של הערות אזהרה בטאבו (לרבות להמנעות מעשית עסקה עקב גירושין,
    רישום צו אפוטרופסות, וכד’).
  • תיקון טעות סופר–  תיקון רישום עקב טעות במספר זיהוי  (לדוג’ : פג תוקף של דרכון) , או בתיקון שם.