ירושה וצוואה

צו קיום צוואה – הליך בו צוואה מקבלת תוקף פס”ד כדי שניתן יהיה לפעול על פיה.

  • צוואות – יעוץ, ניסוח ועריכת צוואות.
  • צו קיום צוואה – הליך בו צוואה מקבלת תוקף פס”ד כדי שניתן יהיה לפעול על פיה.
  • צו ירושה – הליך להוצאת צו ירושה המכריז מיהם יורשי המנוח/ה (בהעדר צוואה).
  • ניהול עזבון – הליך של מינוי מנהל עזבון בהתאם לחוק.
  • ניהול עזבונות חו”ל – הליך דרך בימ”ש לענייני משפחה כשהמוריש תושב חוץ.
  • רישום ירושות – רישום נדל”ן לאחר צו ירושה/צו קיום צוואה בלשכות רישום המקרקעין.
  • הרצאות על חוקי ירושה וצוואות .