יפוי כח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל/ת יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

בייפוי הכוח המתמשך את/ה יכול/ה לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע /י למצב שבו לא תהיה/תהיי  מסוגל/ת  לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסויימים.

המונח שהחוק קובע הוא: “להבין בעניין” מסוים או לקבל החלטות בקשר אליו, ולמנות אנשים מהימנים עליך כמיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך.

האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק “הממנה”. את/ה כממנה יכול/ה לקבוע באילו עניינים תוכל/י לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיה/ו.

באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת. זאת, אם לא הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי הכוח עצמו .

מי יערוך את יפוי הכח?

ייפוי הכוח ייערך ויאושר על ידי גורם מקצועי, עורך/כת הדין, אשר אין לו/ה עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר/ה הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי ) בייפוי כוח רפואי הגורם המאשר/ת  יכול/ה  להיות גם רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי .

קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי אשר ינהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים.

אני מוסמכת ויש לי סמכות לערוך יפוי כח מתמשך  (תעודה מוצגת באתר)